ЗА НАС

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕАЛНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ПАРТНЬОРИ

Ню Енерджи Корп. ООД е инженерингова компания, създадена за разработване и внедряване на енергоспестяващи и екологични технологии. От 2014 г. Н.Е.К. ООД е фокусирана в проектирането и изграждането на електролизери за производство на Окси-Водородни газови смеси. През годините компанията работи по технологични решения за високоефективно производстов на Окси-Водородни газови смеси. Електролизерите на Н.Е.К. ООД се характеризират с тяхната надежност, компактни размери и най-важното – най-ниската известна стойност на разход на енергия за получена единица количество газ  (kwh / m3).

Нашата философия следва максимата – Новите технологии трябва да намалят нивата на вредните емисии, успоредно с редуцирането на производствените разходи.

Базирайки се на идеята за рентабилно производство на Окси-Водороден газ, ние разработихме нашите машини, имплементирайки собствени устройства и технологии:

 • Електролитни клетки
 • Устройство и технология за 100%-но отделяне на газ
 • Ниска електролитна наситеност – само 3-5%
 • Устройство и технология за изсушаване на газ
 • Собствена разработка на автоматизация за контрол на процеса.
 • Автоматизирано отопление и охлаждане
 • Отдалечен достъп – контрол в реално време и анализ на машината и процеса.

Електролизерите, произведени от нашата компания, са уникални по своята ефективност – отношенеитео на вложена енергия (електроенергия) към количество произведен газ – все още няма подобен еквивалент, дори и в световен мащаб.

ПАТЕНТИ И ПУБЛИКАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ

Двигатели с вътрешно горене. Окси-Водородния газ се смесва с основното гориво. Резултат:  увеличаване на ефективността на двигателя, съответно намаляване на основния разход на гориво до 30% и намаляване на вредните емисии до 70%. Тази технология е икономически приложима за големи двигатели – камиони, автобуси, някои морски и локомотивни двигатели, промишлени машини.

– Почистване на двигатели с вътрешно горене. Проблемът със замърсяването на двигателите с вътрешно горене (отлагания, оксиди) е много характерен за товарни автомобили, автобуси, автомобили. Третирането на двигателите с Окси-Водороден газ, отстранява отлаганията и оксидиде, подобрява работата на двигателя, намалява разхода на гориво и вредните емисии. Услугата увеличава живота на двигателя и генерира икономии от намаляване на разходите.

– Интегриране на Окси-Водородния газ в съществуващи (или преустановени от работа поради проблеми със замърсяването) топло- и електроцентрали, работещи с мазут, нискокалорични горива, дизел, природна газ.

– Окси-Водородният газ служи за подобряване на ефикасността и намаляне на емисиите, което позволява да се достигнат допустимите норми на топло- и електроцентралите, работещи с нискокалорични горива.

ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛИ

Особено ефективно е приложението на Окси-Водородния газ за рязане на различни видове стомани, като се използва вместо пропан или ацетилен за подгряващ агент при рязането на метали в производството или рециклирането. Както знаем, има някои негативни аспекти при машинните и ръчните процеси на рязане на стомана, при които се използва окисляване на горивото:

 • Използвa се голямо количество кислород в процеса на рязане: за рязане и за подгряване на материала, особено при рязане на много дебели детайли
 • Генериране на въглеродни оксиди по време на процеса на рязане (причинено от използването на горива на основата на въглерод за нагряване на материала)
 • Структурни промени на материала и термични деформации, причинени от високотемпературно нагряване на голяма площ.
 • Относително ниска скорост на рязане.

Използването на Окси-Водороден газ в процеса на рязане на стомана има следните много важни предимства:

 • По-малко общо количество на използвания кислород в процеса: по-малко количество в процеса на рязане и по-ниско налягане от обичайното. При рязането с Окси-Водороден газ НЯМА нужда от подгряващ кислород.
 • Няма отделяне на въглеродни окиси по време на процеса: в Окси-Водородния газ не се съдържа въглерод
 • По-бърза скорост на рязане: процентът варира от 25% в сравнение при рязането с фосилни агенти, но е впечатляващ при по-дебели детайли.
 • „Точковото“ нагряване на детайла не променя структурата и няма термични деформации.

Освен чисто технически, екологични и финансови ползи, много важно е да се отбележи, че използваният Окси-Водородния газ се произвежда и консумира на място и само когато е необходимо. Това намалява разходите за транспортиране и съхранение на кислород и облекчава режимите за съхранение на газове.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Фирмата притежава международен патент в областта на технологиите за отопление, позволяващ използването на Окси-Водородния газ (смесване с други горива чрез изгаряне) за производство на топлинна енергия за битови  и промишлени нужди.
Виж ТУК

ИНСИНЕРИРАНЕ

Нашата компания разработва нови технологични иновации базирани на Окси-Водородния газ, които могат да разрешат повечето от проблемите, свързани с вредните газове, генерирани по време на процеси на изгаряне. Интегрирайки нашето уникално устройство, ние внедряваме нов вид технология на горене в горивните процеси в първичната и вторичната горивна камера на инсинератори. Това решава повечето от проблемите, свързани с вредните газове: елиминиране на диоксини и димни газове, окончателно филтриране и елиминиране на останалите вредни газове. Нашата технология е подходяща за всеки тип инсинератор или подобен тип процес.

СЪВЕТНИЦИ

Инженер-механик с много публикувани патенти и модели. Човек с голям опит в българската тежка индустрия. Визионерът, който внася в България технологии от Япония (Кобе-Стийл) и Германия (Mannesmann), с голям принос за сътрудничеството между KOBE STEEL, MANNESMANN от една страна и „Червена могила” България от другата страна.

ПРОДУКТИ

Ние сме специализирани в разработването на електролизери за производството на Браун газ  и тяхната имплементация в домашни и индустриални системи.

КОНТАКТИ

Моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Please Wait...
Ню Енерджи Корп. ООД
ул. Нешо Бончев 26
София 1225, България
+ 359 893 461 647

Follow us on: Facebook | Youtube

Developed by Nivoa Design.

Home - New Energy Corporation